Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het platform veiligheidsinterventies.nl ontwikkeld. Arboprofessionals van bedrijven en andere organisaties kunnen hier eigen interventies beschrijven en ervaringen met interventies delen.  Op deze manier kan de veiligheid op de werkvloer verder vergroot worden. Verder doen we onderzoek naar nieuwe manieren om veilligheidsinterventies op te zetten zoals met behulp van nudging en ontwikkelde het RIVM enkele eigen interventies zoals een serious game en train-de-trainerprogramma over Resilience (veerkrachtig ongaan met onverwachte situtaties).

 

Platform Veiligheidinterventies

Veiligheidsinterventies.nl is tot stand gekomen op basis van onze contacten met professionals en brancheorganisaties. Naast informatie over de achterliggende oorzaken van ongevallen bleek er ook behoefte aan meer informatie en samenwerking op het gebied van interventies.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2016 een wetenschappelijk onderbouwd protocol ontwikkeld waarmee veiligheidsinterventies systematisch beschreven kunnen worden. In 2017 zijn op basis van dit protocol een aantal interventies beschreven. In 2018 is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder leden van de NVVK. Bijna 300 respondenten hebben aangegeven welke interventietypes zij gebruiken en welke van deze interventies voor hen het meest waardevol zijn. Ook is uit dit onderzoek een ambassadeursgroep voortgekomen met ongeveer 20 betrokken veiligheidsprofessionals die ook bij de ontwikkeling van veiligheidsinterventies.nl betrokken zijn geweest.   
Het protocol uit 2016 is sterk geactualiseerd op basis van behoeften uit de doelgroep. Het invoeren van interventies op veiligheidsinterventies.nl gebeurt op basis van deze nieuwe versie zodat professionals de door hen toegepaste interventies systematisch kunnen beschrijven.

 

Veiligheidsinterventies.nl

Interventies kunnen eraan bijdragen de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarom heeft het RIVM, samen met veiligheidskundigen, de website veiligheidsinterventies.nl ontwikkeld. Op deze website kunnen veiligheidskundigen hun eigen interventies met anderen delen en nieuwe idee‘n opdoen, zo leggen onderzoekers Marre Lammer en Jakko van Kampen uit.

Toelichting op video

 

Deze video vertelt in het kort de achtergrond van de website veiligheidsinterventies.nl. Door (ervaringen met) interventies in uw organisatie op de website in te voeren, draagt u bij aan veiligheid op de werkvloer. Ook draagt het bij aan de kennis over de effectiviteit van interventies en het onderzoek dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hiernaar doet.

Resilience

Een lastige beslissing in een situatie met veel onzekerheid en tijdsdruk. Voor dit soort situaties kan een ‘resilience aanpak’ nuttig zijn. Resilience is het vermogen om in onverwachte situaties en erna goed te kunnen blijven functioneren. Door resilience kunnen teams in bedrijven veilig blijven werken, ook bij onverwachte situaties.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde met hulp van veiligheidskundigen een spel (serious game) om veilig gedrag in onvoorziene situaties met veel tijdsdruk te trainen en om te kunnen gaan met dat soort situaties. Het spel richt zich op de besluitvorming in praktijksituaties, waarbij sprake is van onzekerheden en de valkuilen die kunnen optreden.  

Lees meer

 

Nudging

Nudging kan helpen keuzes veiliger, duurzamer en gezonder te maken. Met nudging kun je onderbewust gedrag beïnvloeden door een duwtje te geven in de goede richting, zonder mensen in hun vrijheid te beperken.   Momenteel onderzoekt een team van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of methoden zoals nudging ook kunnen bijdragen aan veilig werken met heftrucks.