Op deze pagina vindt u per sector  informatie over ernstige arbeidsongevallen.  Wat voor type ongevallen gebeuren er in de sector, wat zijn de gevolgen van deze ongevallen als het gaat om slachtoffers, verwondingen, ziekenhuisopname en wat zijn de belangrijkste oorzaken?

Landbouw

Voedingsmiddelenindustrie

Textiel

Houtindustrie

Papier en karton

Grafimedia

Chemie

Rubber en kunststof

Productie overige minerale producten

Metaal

Metaalproductie

Vervaardiging metaalproducten

Vervaardiging elektronica

Vervaardiging elektrische apparaten

Vervaardiging overige machines en apparaten

Autoindustrie

Vervaardiging andere vervoersmiddelen

Meubelindustrie

Sociale werkvoorzieningen

Reparatie en installaties van machines

Energiebedrijven

Afvalbehandeling en recycling

Sanering en overige afvalbeheer

Woningbouw en bouw voor het openbare leven

Grond-, water- en wegenbouw

Bouwnijverheid

Autohandel en -reparatie

Groothandel

Detailhandel

Goederenvervoer

Binnenscheepvaart

Transport en logistiek

Horeca

Logiesverstrekking

Eet- en drinkgelegenheden

Verhuur van en handel in onroerend goed

architecten en ingenieurs

Verhuur van roerende goederen

Catering, schoonmaakbedrijven en hoveniers

Overige zakelijke dienstverlening

Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Onderwijs

Gezondheidszorg

Verpleging

Maatschappelijke dienstverlening

Sport en recreatie

Scheepsbouw

Aardappelen, groente en fruit