Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet toegepast wetenschappelijk onderzoek waarin we ons richten op onderwerpen waar behoefte is aan extra (veiligheids)kennis. Met deze onderzoeken gaan we dieper in op een onderwerp, door uitgebreidere analyses van ongevallen te doen en door het onderwerp in een breder perspectief te plaatsen. Voor deze onderzoeken maakt het RIVM gebruik van beschikbare ongevalsdata, literatuuronderzoek, externe databronnen en nieuwe onderzoeksmethoden.

Afgeronde onderzoeken

Afleiding

Aanrijdingen hebben vaak meerdere oorzaken.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht welke rol afleiding hierbij speelt. Om hier een beter beeld van te krijgen heeft het RIVM 50 ernstige arbeidsongevallen waarbij afleiding een rol speelde geanalyseerd. 

Naar de resultaten

Machines

Ernstige ongevallen met machines komen vaak voor. Het gaat dan om ongevallen waarbij mensen in aanraking komen met de bewegende delen van machines.  Om een beter beeld te krijgen van de oorzaken heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 100 ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016 geanalyseerd. 

Naar de resultaten

LMRA

Het inschatten van gevaren is voor veel medewerkers niet altijd even eenvoudig. Een LMRA kan daarbij helpen. Vaak zijn echter de vragen of aandachtspunten in een LMRA heel algemeen, waardoor het nog steeds lastig kan zijn om een goede inschatting van gevaren te maken. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht hoe een LMRA kan worden aangepast, zodat medewerkers gevaren beter kunnen herkennen.

Naar de resultaten

Flexwerkers

Ook in Nederland zijn er steeds meer flexibele werkenden. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht 75 ongevallen op verschillen tussen flexwerkers en niet-flexwerkers.  Hieruit blijken de oorzaken van ongevallen tussen deze groepen niet beduidend te verschillen. Verder onderzoek is van belang omdat de groep flexwerkers, waaronder ZZP’ers, naar verwachting de komende jaren zal toenemen.

Naar de resultaten

Nudging

Nudging kan helpen keuzes veiliger, duurzamer en gezonder te maken. Nudging richt zich op snel en automatisch gedrag, dat onbewust een duwtje  in de goede richting kan krijgen, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht of nudging ook kan bijdragen aan veilig werken met heftrucks. 

Naar de resultaten

 

Ontwikkelingen

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan door. Als het gaat om veilig werken zijn automatisering, robotisering en flexibilisering actuele thema's. Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit soort ontwikkelingen voor de veiligheid op de werkvloer? Met onder ander verdiepende onderzoeken brengt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de stand van zaken in kaart en de mogelijke gevolgen voor beleid en praktijk.

Lees meer over Ontwikkelingen

 

Onderzoeksthema's

Nachtwerk

Het aantal mensen dat (deels) in de nacht werkt lijkt toe te nemen, zeker in bepaalde sectoren zoals in distributiecentra. In de nacht kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden anders zijn dan overdag. Dat kan leiden tot meer of andere arbeidsongevallen.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoek gestart naar de mogelijke effecten van het werken in de nacht op arbeidsveiligheid.

Leren van beroepsziekten

Jaarlijks zijn er duizenden mensen met een aandoening die in hoofdzaak wordt veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. De kennis en achtergronden op het gebied van arbeidsongevallen zijn ook bruikbaar voor beroepsziekten. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. Het maakt het mogelijk te leren van beroepsziekten en beter maatregelen te nemen om beroepsziekten te voorkomen.

Resilience

Een lastige beslissing in een situatie met veel onzekerheid en tijdsdruk. Voor dit soort situaties kan een ‘resilience aanpak’ nuttig zijn. Resilience is het vermogen om in onverwachte situaties en erna goed te kunnen blijven functioneren. Door resilience kunnen teams in bedrijven veilig blijven werken, ook bij onverwachte situaties.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde met hulp van veiligheidskundigen een spel (serious game) om veilig gedrag in onvoorziene situaties met veel tijdsdruk te trainen en om te kunnen gaan met dat soort situaties. Het spel richt zich op de besluitvorming in praktijksituaties, waarbij sprake is van onzekerheden en de valkuilen die kunnen optreden.  

Lees meer

 

Rapporten en publicaties